Tytułem wstępu

Kronika wsi Szerokopas

     Dobrym obyczajem dawnych kronikarzy były „listy dedykacyjne” otwierające ich księgi..Korzystam z tego archaicznego wzorca i swoje zapiski dedykuję mieszkańcom Szerokopasu, którzy w sierpniu 2005 roku przyjęli mnie w swojej wsi życzliwie i od razu podali pomocną dłoń.
Za okazane serce płacę, jak potrafię

Danuta Syryczeńska

     Drodzy Czytelnicy! Do pisania  Kroniki Szerokopasu zachęcił mnie sołtys, Piotr Brzeski, a stworzenie wersji elektronicznej wymyślił Stanisław Jędrzejewski, który obmyślił pierwszy wzór strony i pomagał mi wprowadzać teksty. Ale miejsce w serwerze dostaliśmy  dzięki uprzejmości Wójta Gminy, pana Jacka Czarneckiego i głównego informatyka UG, pana Pawła Rutkowskiego. Od kilku lat to on właśnie czuwa nad techniczną stroną mojej działalnośc, instruuje i pomaga w miarę potrzeb. Jest tez autorem obecnej farmy naszej strony. 
Obydwu Panom serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie i pomoc.

PLG_SYS_EPRIVACY_UNACCEPT_MESSAGE