5 października - Dożynki w Brąchnówku

  • Drukuj
5 września DOŻYNKI GMINNE w Brąchnówku  
       

Nie byłam,więc posłużę się relacją z   „Kurendy”-czytaj obok (strona nr 6 i 7). 
Delegację naszej wsi tworzył sołtys   z małżonką oraz pp Cybulowie.  
Piotr odebrał z rąk wójta dyplom  uznania za „inicjatywę społeczną”.  Nie muszę pisać o jaką inicjatywę  chodziło, prawda?