02 marca Wiejskie Zebranie

02 marca                                                . WIEJSKIE ZEBRANIE

Tak jak w ubiegłym roku zebraliśmy się, by pomówić o tym, co było i co będzie. Tym razem gościliśmy z-cę wójta p. K. BOBERA, Przew. Rady Gminy  J. IWAŃSKIEGO, radnego  J. BŁĄDKA i naszego „opiekuna”p. P.ZABŁOCKIEGO. Był też Przew. Spółki Wodnej, K. GĘBSKI.

Od szczegółów jest protokÓł, ja tylko o tym, co dla nas było najważniejsze, czyli o drodze do Bezdołu a raczej o jej braku. O tym mówiliśmy. Wszyscy się męczymy, a najbardziej ci, którzy dojeżdżają do pracy i do szkół autobusem ze Świętosławia. Dosłownie nie ma jak dojść Jeszcze gdy był śnieg, a potem mróz, było to trudne ale możliwe. Teraz to bagno nie do przebycia. Wręczyliśmy wójtowi petycję podpisaną przez wszystkich mieszkańców wsi Stanęło na postanowieniu zwołania następnego spotkania z przedstawicielami Gminy i firmy „SKANSKA”

Frekwencja była jak nigdy, ludzie zdyscyplinowani i skupieni na temacie. Widać było, że wszyscy zgadzają się, czego wieś najbardziej potrzebuje. A gotowały się w nas emocje, szczególnie gdy nasi goście pokazali nam filmowe podsumowanie osiągnięć gminy. 50 minut dręczyli nas obrazkami pięknych nowych dróg, chodników, parkingów itp. A my potrzebujemy tylko 0,7 km i nawet nie ujęto nas w planach, choć o tym, że drogi do Świętosławia nie będzie wiadomo od wytyczenia trasy A1. Gorzko nam było... Po zebraniu podzieliliśmy się na pesymistów, którzy mówili „już gorzej być nie może” i na optymistów wołających „ależ może, może...!”

Byłabym zapomniała! Zapytałam pana Bobera o możliwość wejścia z „KRONIKĄ” do serwera gminy. Odpowiedział, że to coś nowego byłoby i że jest do załatwienia. Może mu się podobała (?),bo czytał.   

PLG_SYS_EPRIVACY_UNACCEPT_MESSAGE