05 lipca Bezpieczne Wakacje

  • Drukuj

05 lipca                                    Rozpoczynamy "Bezpieczne wakacje"

Gmina, jak co roku, organizuje wakacyjne zajęcia dla dzieci. Głównym celem jest nauczyć maluchy i nie tylko maluchy, samodzielnego organizowania sobie zajęć w czasie wolnym. Niech będą w przyszłości bardziej kreatywne i niech wiedzą, że może być zabawnie bez telewizora i komputera. Ideą jest także ogólna edukacja, wdrażanie praktycznych umiejętności u dzieci, które przecież nie chodzą do przedszkola.
U nas dotąd problemem był brak opiekunki. W tym roku problem zniknął dzięki Kamili Jędrzejewskiej. Znalazł się człowiek-znalazły się fundusze. Trochę dała Gmina, trochę Rada Sołecka, trochę KGW i sprawa ruszyła.Dzieci przychodziły chętnie, niektóre nie mogły się spotkań doczekać. A spotkania były trzy razy w tygodniu. Sprzęt do gier i zabaw pożyczyła Gmina, materiały do ręcznych robótek było za co kupić, nie zabrakło nawet atrakcji kulinarnych. Dziatwa uczyła się robić kanapki, sałatki, nakrywać stół do posiłków sprzątać po sobie, nawykały do higieny osobistej i współistnienia w grupie. Dla chętnych były nawet angielskie rozmówki.
Trzeba powiedzieć, że Kamila wykazała się pedagogicznymi zdolnościami, a co w tym przypadku nie mniej ważne, wrażliwością i taktem w zetknięciu z dużymi problemami małych ludzi. Trwałym śladem skuteczności takich inicjatyw i prowadzącej zajęcia opiekunki są prace plastyczne dzieci np. piękna makieta naszej wsi.                 (fot.S.Jędrzejewski)