Zebranie wyborcze w OSP

18 lutego                                            Wybory w OSP Szerokopas

W tym roku zakończyła się kadencja władz w OSP, toteż i u nas odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Z zaproszonych gości dotarł jedynie p. Franciszek Piróg i niezawodny ks. kapelan Koślicki. Nie wydarzyło się nic niezwykłego. Dotychczasowy zarząd uzyskał absolutorium i zebrani przedłużyli mu kadencję. Oczywiście w statutowych wyborach.

Część mniej oficjalną, jak zwykle, przygotowały panie z KGW.Tym razem rolę pań domu i hosstes w jednym pełniły tylko trzy dziewczyny: Janka, Mariai Violetta. To one dżwigały cały ciężar prac poprzedzających spotkanie. :Chłopcy" z OSP bawili się grzecznie i nawet pomagali w sprzątaniu. Może ten dobry zwyczaj się utrwali?!

PLG_SYS_EPRIVACY_UNACCEPT_MESSAGE