II Zebranie Grupy Inicjatywnej

16 lipca                                          II zebranie grupy inicjatywnej

Zaczęliśmy od zweryfikowania i uzupełnienia przygotowanych przeze mnie materiałów. Potem rozmawialiśmy o kierunkach rozszerzenia projektu i wykorzystaniu możliwości powstałych dzięki odnowie. Oj, było pomysłów! Gdyby tylko część z nich udało się zrealizować, bylibyśmy w czołówce gminy.
Nasz projekt będzie nosić nazwę :Sąsiedzisko", a jego rdzeniem ma być ten, który przekazaliśmy wójtowi na zebraniu wiejskim w 2009 roku. Tak więc początek już jest w postaci uporządkowania działki obok świetlicy i wmurowania tablicy. To zebranie to był drugi krok. Teraz czekamy na trzecie spotkanie,kiedy p.Oleksiak przedstawi pierwszą wersję projektu.

 

PLG_SYS_EPRIVACY_UNACCEPT_MESSAGE