Jak co roku...

15 stycznia

....spotkaliśmy  się na wiejskim zebraniu. Był z nami wójt J.Czarnecki i nasz opiekun z ramienia UG Patryk Zabłocki.

Obrady prowadził sołtys, ale tym razem uciekł się do pomocy  przewodniczącej KGW i przewodniczącej Komitetu Obchodów 600-lecia. Viola zdała sprawę z wykonania zadań przewidzianych na ubiegły rok przez Radę Sołecką i KGW, a ja powiedziałam o tym, co już jest przygotowane, co w przygotowaniu i zapytałam właścicieli działek przylegających do drogi w pobliżu świetlicy, czy udostępnią je na potrzeby uroczystości. Oczywiście panowie Chyliński i  Gębski wyrazili zgodę.Resztę zebrania zdominował temat 600 rocznicy, 100-lecia straży i ewentualnych dożynek w naszej wsi. Odnieśliśmy wrażenie, że spotkanie miało sens i tym pokrzepieni udali się do domowych, rutynowych zajęć.

PLG_SYS_EPRIVACY_UNACCEPT_MESSAGE