Inauuracja roku 2016

  • Drukuj

26 stycznia

                                                            Zebranie Wiejskie

Nie mogłam być na tym ważnym zebraniu, jego przebieg znam z drugiej ręki, więc wiele nie powiem.
Wiem, że mieszkańcy stawili się licznie. Byli goście z  Rady Gminy w osobie radnego S.Żaka i z Urzędu 
 Gminy w osobie naszego opiekuna, P.Zabłockiego. Zebranie przebiegło według znanego scenariusza
czyli po zagajeniu sołtys, P.Brzeski przedstawił  sprawozdanie finansowe i rzeczowe, zaznaczajac, ze
we wszystkich wiejskich akcjach Rada Sołecka ściśle współpracowała z KGW i z OSP.
Istotna kwestia to budżet na rok 2016. Co prawda został on podzielony już w roku ubiegłym, ale nie zawadziło przypomnieć, że znów jego większa część została przeznaczona na kontynuację instalacji elektrycznego centralnego ogrzewania. Sołtys przypomniał także o naszych planach i oczekiwaniach wobec  Rady i Urzędu Gminy na lata 2015 - 2020 wyartykułowanych podczas bodajże 4 sesji , podczas których przedstawiciele wsi pracowali w różnych grupach tematycznych. Zapisałam to co najważniejsze. Szczegóły jak zwykle w protokołach.