Otwarcie

  • Drukuj

 

17 lutego 2017

Jak co roku zaczęliśmy od wiejskiego zebrania.

Przyjechał do nas wójt, Jacek Czarnecki z radnym Stanisławem Żakiem i naszym „opiekunem” Patrykiem Zabłockim. Niestety, nasz radny – Tomasz Szczepański zapomniał o zebraniu. Dziwne, bo termin był ustalony zgodnie z jego życzeniem.  Bardzo szkoda.

Najpierw sołtys Piotr Brzeski wypełnił formalne obowiązki, a potem z pierwszej ręki, czyli od wójta Jacka Czarneckiego dowiedzieliśmy się, co udało się zrobić w roku sprawozdawczym i jakie są plany na rok 2017. Rozmawialiśmy o szansach na budowę dwóch odcinków dróg we wsi łączacych kilka posesji z drogami o asfaltowej nawierzchni, a także o oświetleniu wsi. Oba tematy po raz kolejny znalazły się we wnioskach. Pan Czarnecki przypomniał zebranym o procedurze rozpatrywania wniosków i ważnej roli radnych w tej kwestii.

Na koniec Wasza kronikarka zebrała podpisy pod petycją do sejmu o zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. Petycję wystosowała fundacja „CENTAURUS”, do której od paru lat należę. Ta fundacja stworzyła schronisko – azyl dla koni wykupionych od śmierci w rzeźni albo skrajnie zaniedbanych, maltretowanych psów i kotów itp. Uratowane zwierzęta są leczone, odkarmiane, oswajane z ludźmi i ze stadem. Mają tam dożywocie, albo znajdują odpowiedzialnych opiekunów. Cotygodniowe drzwi otwarte sprowadzają wolontariuszy do zabaw ze zwierzętami, w tym mnóstwo dzieci i ewentualnych „rodziców”adopcyjnych.