Z ostatnich miesięcy... skrót informacji.

 

Sierpień 

                                    Skrót wiadomości 

Dawno tu nie zaglądałam, bo po prawdzie nie działo się nic wartego odnotowania. Dopiero teraz jest o czym pisać. I tak w sierpniu mieliśmy dwa ważne zebrania, na których zapadły, oczywiście, ważne decyzje.

Pierwsze z nich sołtys P. Brzeski zwołał, by przedstawić wsi propozycję B. Cybuli, by w 2019 roku u nas, w Szerokopasie, zorganizować gminne dożynki.

Głównym argumentem było to, że jest to jedyna szansa, by Rada Gminy zgodziła się dla Szerokopasu wyasygnować pieniądze z budżetu. Dzięki temu można by zakończyć rozpoczętą w 2014 roku odnowę wsi. A potrzeby są. Na przykład drogi wiodące z centrum do Drzonowa, do Bocienia i Świętosławia, oraz dokończenie remontu świetlicy. Nasz fundusz sołecki jest nieduży, działalności gospodarczej mało, duże gospodarstwa rolne tylko dwa, więc sami sobie nie poradzimy.
Opinie o pomyśle były różne,także zdecydowanie negatywne, ale zgodziliśmy się, acz jeszcze bez wiążącej decyzji, wystąpić z tym pomysłem do wójta.

Wójt przyklasnął nam i uspokoił obawy, mówiąc, że ta uroczystość obciąża przede wszystkim budżet gminy i jej pracowników, a że potrafimy się zorganizować już dowiedliśmy.

 

Drugie zebranie sołtys zwołał w celu podzielenia funduszu sołeckiego i podjęcia ostatecznej decyzji o dożynkach. Jak zwykle wyszedł do zebranych z przygotowanym przez Radę Sołecką projektem wydatkowania pieniędzy, ale przedstawienie go poprzedził ostateczną rozmową o organizacji dożynek. Zebrani nie byli jednomyślni, jednak na koniec tylko jedna osoba pozostała nieprzekonana, a reszta opowiedziała się za. W wyniku takiej decyzji wolne środki z funduszu przeznaczyliśmy na dożynki.

Naturalną koleją rzeczy było wytypowanie zespołu organizacyjnego i jego ścisłej czołówki oraz starosty, starościny i ich zastępców.

Do zarządu wybrano jako przewodniczącego B. Cybulę (jak wymyślił, niech się męczy)P. Brzeskiego, V. Maćkowską i mnie czyli D. Syryczeńską. W takim składzie zrobiliśmy 600 lecie, więc może i tym razem się uda.Do zespołu dołączyła E. Jędrzejewska, R. Plewa i E. Chrzanowski wymiennie z żoną.Piotrowi Brzeskiemu poruczono rolę starosty dożynek, a Violettę Maćkowską wybraliśmy na starościnę. Przygotowując nasze wnioski do gminnego budżetu na 2019, dołączyliśmy długą listę życzeń, mając nadzieję, że organizacja dożynek we wsi jest mocnym argumentem. 

PLG_SYS_EPRIVACY_UNACCEPT_MESSAGE