Wydarzenia

1. Bal kostiumowy.Od prawej: Małgosia Tarka, Bożena Żurawska,
X,Teresa Wasielewska, Renata Rocławska i Y

 

2. Wiejskie dożynki i otwarcie świetlicy.

 

                                                     
                               3. Wiejskie dożynki połączone z otwarciem świetlicy.
                                             Zofia Gębska i Bolesław Cybula

 

4. W świetlicy: Edward Chyliński odbiera dyplom,
w głębi Krystyna Lis i Janka Rosek

5. W świetlicy: od lewej: Mieczysław Brzeski, Jan Budner, Roman Janc,
Edmund Chyliński, Henryk Kot, Kazimiera Cybula
Kto rozdaje dyplomy?


                               6. W świetlicy:Władysława Janc, Kazimiera Cybula 
                                             pozostałych nie rozpoznano 

7. Wycieczka
osób nie rozpoznano

 

 

 

 

9 40- lecie KGW i 30-lecie Kółka Rolniczego
. Od lewej prezes banku  Makowski, wojewoda toruński z żoną, p.Frącek.

10. Kurs cukiernictwa: od prawej w górnym rzędzie Eleonora Tarka,
p.Starczewska, Zenia Budzyńska, "Winia"Tarka, p.Piekarska
rząd środkowy od lewej: XX, Zofia Gębska, Wanda Brzeska, Krystyna Kot, Jula Klinikowska,Barbara Dudek
siedzą od prawej: Lucyna Karulska, Stefania.Rosek, Marta Żurawska, p. Zakrzewska

 

11. Kurs kroju i szycia (1960)

 

12. Kurs cukiernictwa

 

13. Kurs kroju i szycia: w lewym dolnym rogu  Basia Dudek, Czesława Kulik,
Janka Kulikowska, Maria Brzeslka ,Emilia Rosek, Zenia Bryl, Janina Wałachowska.

 

14. 40-lecie w świetlicy: Kazimiera Cybula

 

15. W świetlicy: w głębi p. Rocławski,panie Gawrońska i Chylińska

 

16. Uroczyste otwarcie świetlicy: Violetta Tarka i panowie X i Y

 

17. Strażacy odbierają wóz bojowy! kapelan Koślicki i kwiat naszej OSP:

Feliks Żurawski, Alfons Wasielewski,Jerzy Huzarski,Jan Budzyński
,Henryk Kot,Jan Budner,Zdzisław Rosek, Marian Żurawski,Piotr Brzeski,
Bogdan Cybula,Kazimierz Gębski,Zbigniew Tarka,Stanisław Tarka,
Roman Janc, Stanisław Gil, Krzysztof  Lis, Jan Śmigielski i kapelan Zbigniew Koślicki.

 

18. Zawody strażackie: F.Żurawski w galowym mundurze,
oparci o samochód Z.Tarka i M. Dybowski, po prawej K Gębski i Z Rosek

 

19. Feliks Żurawskl i Maksymilian Dybowski

 

20. Jan Budner, w tle wiejski sklep

 

 

 

22. Bogdan Chyliński, Henryk Kot i prezent od Holendrów.

 

23. W świetlicy: H. Kot, A..Wasielewski, F.Żurawski i J.Budner

 

24. W świetlicy:F. Żurawski, K. Gębski, J.Budner

 

25. W kuchni: p.Starczewska w głębi

 

26. W kuchni: K. Cybula, Janka Rosek w głębi.

 

27. W kuchni: M.Żurawska

 

28. Wycieczka

30. Sołtys Mieczysław Brzeski uroczyście otwiera remizę

 

31. Panowie Dybowski, Brzeski i Kot

 

32. Sołtys M.Brzeski odbiera strażackie odznaczenie, po lewj Jan Budner.

 

33. "Chłopcy" z OSP cieszą się nowym wozem: M.Brzeski,J.Żurawski,M.Żurawski,w żuku J.Budner i L.Mądraszewski, J.Budzyński, A.Wasielewski.  

34. Kurs cukiernictwa: panie Zakrzewska,Dudek,Tarka,Brzeska,Gębska

 

35. Pięćdziesięciolecie państwa Dybowskich w gronie rodziny i sąsiadów: pp.Kotowie, Dudkowie, Brzescy, Liberowie i Gębscy.

36. Sołtys M. Brzeski odznacza strażaków.
Od prawej Jan Budzyński, Marian Żurawski, Roman Janc, Henryk Kot, ostatni z lewej Piotr Brzeski.

 

37. Państwo Dybowscy obchodzą  "złote wesele"
Obok "pana młodego"sołtys M.Brzeski i H.Kot.

 

 

38. Otwarcie remizy. Wozy PSP,kierowca-Zbigniew Rytwiński,
Zygmunt Kuciak-komendant OSP, w głębi:p.Huzarski,Anita Żurawska,Roman Janc.

 

39. Nowy nabytek OSP. W tle spichlerz.

 

40. Autobus z gośćmi z Holandii.Kierowca ze zmiennikiem 
i Bolesław Cybulai 

 

                                   41.  Kapelan Koślicki z kapłańską posługą

 

42. Zakończenie Wieczorowej Szkoły Rolniczej w LO na Batorego w Toruniu.
Przy stole po lewej: Maria Górska,Tadeusz Tokarz, Władysław Sierbiński, 
Marian Żurawski, Edward Bryl, Jan Kulik.

 

43. Otwarcie świetlicy połączone z dożynkami.Teresa Żurawska i Roman Janc 
podają chleb sekretarzowi PZPR Zdrojewskiemu. 
W głębi Renata Gil, Eleonora Tarka,Kazimiera Cybula.

 

44. Zakończenie roku w  szkołe  rolniczej.

 

45. Odbiór drogi przez wieś.Od prawej: wykonawca p. Wilczyński,
były przewodniczący RG, urzędniczka z UG, wójt Jacek Czarnecki,
przew.RG p.Iwański, radny Jan Błądek.

 

46. Teresa Żurawska,  Krystyna Kit i wykonawca p.Pakalski.

 

 

47. Złote wesele cd. T.Gębski, K.Kot, B.Dudek, H.Kot (w drzwiach), Z.Gębska, W.i M.Brzescy i H.Libera.

 

48. B.Dudek, K.Kot. i  J.Libera  na złotym weselu pp.Dybowskich.

 

49. M.Gębska, K.Kot, B.Żurawska, M.Gil na jakimś spotkaniu w świetlicowej kuchni

 

50. Zawody Osp w Kończewicach:  P.Brzeski, Z.Tarka,  H.Kot,
J.Budzyński, St.Tarka, J.Budzyński. B,Cybula, J.Budner

 

51. jak wyżej, bardziej oficjalnie

 

52. Sołtys Jan Budner

 

53. Strażacka sztafeta pokoleń:

Komendant  P.Brzeski z synem Łukaszem i Maksymilian Dybowski .

W głębi H.Kot i .Tadeusz Budzyński 

 

54. Zawody OSP jak na zdjęciach powyżej

 

55. Z. Gębska, p. Wróblewska, Pelagia Dybowska, Janina Modrzyńska,

Zofia Huzarska, Jerzy Huzarski, Bolesław Cybula.

 

56. Sołtys M.Brzeski, K.Gębski, B. Cybula witają albo żegnają gościa.

 

57.Uroczyste otwarcie świetlicy, od prawej: M.Brzeski, J.Budner,B.Cybula,Z.Gębska,V.Maćkowska,T.Żurawska,R.Janc, B.Żurawska,....N.Żurawska.

 

58.Strażackie zebranie

 

59.Jan Budner przy nowym  "żuku", obok H.Kot i J.Huzarski.

 

 

 

 

61. Bogdan Cybula w "fordzie"

62.a tu obok "forda"

 

63.Gminne obchody Dnia Strazaka
. Za chwilę Feliks Żurawski otrzyma złoty order

 

64.Jan Budner i Kazimierz Gębski odbierają puchary dla OSP Szerokopas

 

65.Jednostka OSP Szerokopas w komplecie zasilona przez druha W.Bachana.

 

66.Wiesław Bachan i .....

 

67. od lewej F.Żurawski, K.Lis, J.Budzyński,J.Budzyński,S.Tarka.

68. od lewej M.Żurawska, K.Cybula, K.Gębski, T.Budzyńska, E.Tarka, N.Żurawska

 

69. S.Gil za chwilę otrzyma od wójta L. Mądraszewskiego trąbkę.W lewym rogu J.Budner

 

70.M.Żurawski, L.Mądraszewski, S.Tarka, J.Kuciak, XX.

 

71. S.Tarka i B.Cybula 

 

72. Rozpoznani to: P.Brzeski, ostatni klęczący Paweł Brzeski, obok też siedzi na piętach A.Budner, B.Huzarski. W tle z papierosami M.Żurawski i Jerzy Wrona

 

73. F.Żurawski, XX i Andrzej Budner

 

75.Stanisław Wzorek, K.Gębski, B.Cybula, Z.Tarka

 

76.Dzień Kobiet w 2005r

J.Śmigielski,S.Tarka,B.Cybula,H.Cybula,D.Syryczeńska

 

77. S.Tarka, S.Gil, M.Plewa, J,Śmigielski, W.Maćkowski.

 

78. K.Cybula

 

79. K.Kot, B.Cybula, V.Maćkowska

B.Cybula, bracia Tarkowie, J.Budzyński, M.Żurawski

 

80. Zawodnicy

 

81. J.Huzarski, J.Rosek, J.Budner, Z.Tarka, B.Cybula

 

82. Z.Tarka z córkami

 

83. Kapelan Koślicki i S.Gil w ławach poselskich

 

84. Z.Tarka

 

Wszyscy przed gmachem sejmu

 

85. Kurs kroju i szycia. 

 

Zakończenie ostatniego roku nauki 
w szkole,którą powołano na  lata. Wśród absolwentów 
mieszkańcy Szerokopasu  E.Bryl,:M.Żurawski,J.Kulig, E.Rosek, Wł,Sierbiński 

 

Zebranie ZSL w Toruniu w 1960. 
B.Kloczkowska, St.Staśkiewicz.

 

88. Kurs kroju i szycia dla gospodyń na zdj. Cecylia Kulik,
Wiesława Kulik(model), Marta Żurawska

 89. Kurs podnoszący kwalifikacje dla rolników

90. Kurs podnoszący kwalifikacje dla rolników

91. Kurs podnoszący kwalifikacje dla rolników

PLG_SYS_EPRIVACY_UNACCEPT_MESSAGE