Różne

  • Drukuj

1.Teresa Dybowska-Budzyńska z rodziną.
Od prawej Maksymilian,Pelagia,Grazyna, Helena,Stanisław i Bożena Dybowscy 

 

2. Czas okupacji 1939 - 1945.
Czesław, Stanisław i Zdzisław Dybowscy

3. Sołtys Mieczysław Brzeski z rodziną

4. Andrzej Naparło

 

5. A.Wasielewska,S.Kot,C.Wasielewska,H.Kot,D.Budner,T.Wasielewska

 

         6.  Droga jeszcze brukowa, Danka Lewandowska,Edward Bryl,Krystyna Naparło

 

7. Jadwiga Naparło.

 

8.Krystyna Naparło, Henryk Piekarski.

 

9. Od lewej J.Naparło,Z.Bryl,troje Budzyńskich,E.Dybowska,
P.Dybowska, Brzuskowa, N. i Z..Budzyńskie, B.Dybowska, G.Dybowska..

 

10. Od lewej  J.Naparło, Z.Budzyńska ,P.Budzyńska,G.Budzyńska, E.Budzyńska.

 

11. Podwórze u Kotow M.Kot,J.Naparło,H.Naparło,S.Kot..

 

                   12.   Rodzina Grzędzickich w  Gorzuchowie, gdzie pracowali w majątku gen. Hallera.

 

13. Zdzisław Gawroński, Danka Piekarska, Renata

 

14. Rodzina Dybowskich i Budzyńskich.
W środku J.Naparło i P.Dybowska, po lewej na skraju Natalia Żurawska

 

Kurs komendantów OSP Toruń 1956
5-y od lewej na tle samochodu A.Wasielewski

 

1954 kurs komendantów OSP,1-y od lewej A.Wasielewski

 

Emil,Janina, Henryk, Mieczysław Liberowie,
Stanisław i Paweł Płoscy

 

Rodzina pp, Wasielewskich

 

Bronisława Kloczkowska z  córką, zięciem i wnuczkami

 

Bronisława Kloczkowska z córką Czesławą.

 

Maria, Janina i Teresa Wasielewskie

 

A.Wasielewski 1956 

 

A. Wasielewski z córką Teresą, w głębi Ewa Chylińska 

Rodzina Wasielewskich 1969

 

/p

/p/ptext-align: center;